MBT/Pedagógus szakosztály/MBT Pedagógus Szakosztály bemutatása/
MBT Pedagógus Szakosztály bemutatása

Szakosztályunk célja:

Biológiatanárok szakmai továbbképzése konferenciák, előadóülések, intézménylátogatások, őszi-tavaszi terepgyakorlatok, szakvezetőkkel lebonyolított kirándulások stb. formájában.
A terepgyakorlatok, kirándulások és intézménylátogatások (múzeumok) nyitottak a biológia iránt érdeklődő diákok számára is. Ezek során Magyarország nemzeti parkjait, nevezetesebb tájvédelmi körzeteit, állatkertjeit, arborétumait, tanösvényeit törekszünk bejárni a helyszín kultúrtörténeti nevezetességeivel együtt. Ezzel segítve a tanárok szakórai, szakköri munkáját és iskolai kirándulások szervezését.
Szakosztályi programjainkat az iskolai félévekhez igazítva tervezzük, figyelembe véve az aktuális Nemzeti Alaptantervben foglaltakat. A változásokat megpróbáljuk rugalmasan követni és a tagság javaslatát, ötleteit figyelembe venni.

Az alapítás története:

Gánti Tibor prof. (a MBT akkori vezetőségének tagja) javaslatára 1970-ben alakult meg a Pedagógus csoport.

Alapító tagjai és későbbi vezetői: Szentgáli Károly biológia szakfelügyelő, első elnök
Bognár József, elnök 1972-80-ig
Stollmayer Ákosné, alelnök, majd 1980-tól elnök
Óberczián Gézáné, titkár
2002-ben a Didaktikai szakosztály beolvadásával Pedagógus Szakosztállyá váltunk a Pedagógus csoport akkori és jelenlegi vezetősége irányításával.