MBT/Bemutatkozás/Kitüntetések/
Kitüntetések
A Magyar Biológiai Társaság tagjainak a Társaság érdekében és feladataival kapcsolatban kifejtett kiemelkedő tevékenységét és tudományos érdemeit különböző díjak adományozásával ismerheti el. Az

MBT által adományozható díjak a következők:
 • GELEI JÓZSEF-életműdíj
  Adható a több évtizedes kiemelkedő kutató, oktató, ismeretterjesztő munkáért, valamint a Magyar Biológiai Társaságban kifejtett kiemelkedő szervező tevékenységért. Feltétele hosszú időn keresztül az MBT tagja és a 60. életévét betöltött tag részesülhet. Adható olyan személynek is, aki az MBT más díjazásában már korábban részesült.
 • HERMAN OTTÓ-díj
  Adható természettudományos (elsősorban biológiai) muzeológiai, vagy embertani kutatások magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
 • JÁVORKA SÁNDOR-díj
  Adható a botanika elméleti és alkalmazott tudományágainak (taxonómia, florisztika, cönológia, genetika, élettan, ökológia, növényvédelem, növénykórtan, növénynemesítés, illetve az előállított fajták, hibridek minősítése) magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
 • Id. ENTZ GÉZA-díj
  Adható a zoológia különböző területeinek (taxonómia, faunisztika, cönológia, ökológia, élettan), vagy a hidrobiológia kimagasló műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
 • GORKA SÁNDOR-díj
  Adható a biológia területén végzett eredményes oktatási és ismeretterjesztési tevékenységért, vagy legalább két évtizedes, jelentős társasági szervezőmunkáért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.
 • Huzella Tivadar-díj
  Adható a biológia, különösen az elméleti biológia, a humánbiológia és az orvostudomány interdiszciplináris területeinek magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.

A Díjadományozási Szabályzat itt tölthető le.

A kitüntettek pontos névsora itt található.