MBT/Történetünk/Történetünk/
Történetünk

A Magyar Biológiai Társaság a magyar biológusok és a határterületi tudományokkal foglalkozó szakemberek 1952-ben alakult kiemelten közhasznú tudományos egyesülete. Tagsága jelenleg mintegy 700 főt számlál.

Az MBT alapszabályban megfogalmazott céljai közé tartozik a biológia és határtudományainak művelése, fejlődésének és társadalmi elismerésének előmozdítása a közművelődési tevékenység kereteinek felhasználásával, a biológiaoktatás színvonalának emelése, valamint a magyar biológusok érdekképviselete.

Az MBT szakmai tevékenységét szakosztályain és csoportjain keresztül fejti ki. A szakmai ágazatoknak megfelelő szakosztályok némelyike (Állattani, Botanikai) több mint száz éves múltra tekint vissza, és közvetlen jogutódja az 1841-ben megalakult kir. Magyar Természettudományi Társulat megfelelő szakosztályainak.

A szakosztályok működését a szakosztályi elnökből (alelnökből), titkárból és jegyzőből álló, négy éves időtartamra megválasztott szakosztályi vezetőség irányítja. A vezetőség munkáját a legfeljebb nyolc fős szakosztályi választmány segíti. A területi és központi csoportok működése a biológia valamennyi szakterületére kiterjedhet, felépítésük a szakosztályokéval azonos. Az MBT szakosztályai és csoportjai saját működési rendjük szerint előadóüléseket és egyéb rendezvényeket tartanak, amelyről az érdeklődésüket a belépési nyilatkozaton jelző tagok rendszeres értesítést kapnak.

Az MBT évi egy-egy kötetben négy magyar nyelvű, tudományos folyóiratot jelentet meg, melyek közül három (az Állattani, a Botanikai és az Antropológiai Közlemények) az Állattani, a Növénytani és az Embertani Szakosztály előadóüléseinek anyagát tartalmazza. E három nagy múltú folyóirat és a nyolc éve indult, de gyorsan népszerűvé vált negyedik a Természetvédelmi Közlemények mellett egyéb tudományos és tájékoztató jellegű kiadványok is rendszeresen napvilágot látnak.

Az MBT megtisztelő tevékenysége, hogy szakmai és társadalmi munkában kiváló tagjait Gelei József emlékéremmel, valamint Herman Ottó, Jávorka Sándor, id. Entz Géza, Gorka Sándor és Huzella Tivadar díjjal tünteti ki.

Az MBT tagsága rendes, tiszteletbeli, ifjúsági, külföldi és jogi személy tagokból tevődik össze. A belépés a "Belépési nyilatkozat" kitöltésével és a tagdíj egyidejű befizetésével válik érvényessé. Az évi tagdíj - amely egyben egy szakosztály, illetve csoport tagsági jogát is magában foglalja - munkaviszonyban állók részére 5.000.-Ft, nyugdíjasok és diákok részére 2.500.-Ft.